“Centraal aanspreekpunt ontzorgde ons volledig”

Sébastien Verhofstede en Stefaan Van Meel vertellen meer over hun ervaring met Eribo, voor het bouwen van hun nieuwe apotheek!

Sébastien en Stefaan apotheek Verhofstede Waregem

Bij de verhuis van een apotheek moet alles volgens een strikt wettelijk kader gebeuren, binnen een strakke deadline. Sebastien Verhofstede wou dan ook niet met om het even wie in zee gaan voor de nieuwbouw van zijn zaak in Waregem. “De samenwerking met Eribo was op alle vlakken een voltreffer én een aanrader voor andere bouwheren.”

Apotheek Verhofstede is sinds jaar en dag een gevestigde waarde in het ondernemersklimaat van Waregem-Nieuwenhove. De zaak kan terugvallen op een erg trouw plaatselijk cliënteel. “Tot voor enkele jaren koesterden we geen concrete bouwplannen”, verduidelijkt Sebastien, die de apotheek drie jaar geleden van zijn ouders overnam. “We hadden wel al grond gekocht. Door omstandigheden zijn de verhuisplannen dan toch in een stroomversnelling geraakt.”

Geslaagd hoofdkantoor

Sebastien en partner Stefaan Van Meel, die ook apotheker was in Gent, namen architect Tim Wielfaert onder de arm voor de uittekening van het concept. “Het was op zijn voorstel dat we ook bij Eribo een offerte opgevraagd hebben, maar eigenlijk waren we dat min of meer al van plan. We kenden deze aannemer en projectontwikkelaar niet, tot ze hun prachtige nieuwe hoofdkantoor langs de Expresweg in Waregem bouwden als nieuwe hoofdzetel. Het strakke ontwerp daarvan, met veel glaspartijen en een plat dak, vonden we altijd al erg geslaagd.”

Het sympathieke duo informeerde ook bij andere aannemers, maar de keuze viel snel op Eribo. “Dat deden we omdat het prijskaartje het voordeligst was én omdat Eribo in staat was om onze strakke planning te respecteren. Van zodra het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) het dossier voor de overplaatsing van een apotheek heeft goedgekeurd, heb je maar twee jaar de tijd om alles afgewerkt te krijgen. Concreet betekende dit dat we tegen februari 2019 in onze nieuwbouw actief moesten kunnen zijn.”

Uitvoering

Eribo begon met de uitvoering van de werken op 6 augustus 2018. “Wij hebben het enorm gewaardeerd dat het bouwbedrijf erin geslaagd is de planning te respecteren. Uiteraard hebben ook wij ondervonden dat elk bouwproces gepaard gaat met kleine problemen. Zo liep de plaatsing van de ramen door een onderaannemer wat vertraging op, maar was het gebouw tegen de kerstvakantie van 2018 toch wind- en waterdicht en kon de verantwoordelijke voor de binneninrichting ook tijdig aan zijn werk beginnen. Dat we uiteindelijk toch pas twee maanden later de nieuwbouw konden betrekken, is trouwens geenszins aan Eribo te wijten.”

Sebastien en Stefaan appreciëren de vlotte communicatie met het bouwbedrijf. “Het eerste contact was al vlot verlopen, wat ons veel vertrouwen inboezemde. Dat vertrouwen heeft Eribo nooit beschaamd. Bij projectleider Brecht konden we altijd terecht met vragen inzake de ruwbouw, terwijl projectleider Kurt meteen in actie schoot als we met andere vragen zaten. Bij elke vraag deden ze er bij Eribo alles aan om zo vlug mogelijk met een pasklaar antwoord of oplossing te komen. Ergens waren we wat op onze hoede voor de communicatie tussen Eribo en Jacobs Pharma, die de binneninrichting verzorgde, maar ook die interactie verliep tot onze tevredenheid erg vlot.”

Tot januari 2019 mocht Sebastien op de vroegere locatie van de apotheek, in de Platanendreef, blijven werken. “Uiteindelijk konden we vanaf april mensen bedienen op onze nieuwe locatie. Die ligt langs de weg tussen Deerlijk en Waregem en zorgt voor veel meer passage. Bovendien hebben ook onze trouwe klanten heel snel de weg naar ons terug gevonden. De periode tussen januari en april hebben we overbrugd door de apotheek tijdelijk onder te brengen in een container.”

Stefaan ruilde de apotheek in Gent in om vanaf augustus partner Sebastien volledig te kunnen ondersteunen in Waregem. “We zijn erg tevreden over het geslaagde project en konden het best wel smaken dat de mensen bij Eribo ook hun advies gaven over de aanleg en invulling van de parkeerzone, die bereikbaar is vanaf de Kerkhofstraat én de Deerlijkseweg. Hier beschikken we met de grotere ruimte, de oase aan daglicht én ons automatisch transportsysteem voor medicijnen over alle troeven om onze klanten in optimale omstandigheden verder te helpen.”

Apotheek Verhofstede J