1. WELKE PARTIUN ZIJN ER?

In onze Cookie Statement (“Cookieverklaring”) wordt verstaan onder:

Eribo NV en Eribo-Vastgoed BVBA: Vredestraat 45 – 8790 Waregem, ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE 0441 621 006 (Eribo NV) en BE 0478 514 856 (Eribo Vastgoed Bvba).

‘Gebruiker’, ‘u’ : iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met Eribo via dit online platform in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. ‘Wet’: art. 129 Wet over de elektronische communicatie, zoals gewijzigd door W 2012-07-10/04, art. 90, 017; (inwerkingtreding : 04-08-2012).

2. WAT ZIJN COOKIES?

Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in uw browser of op de harde schijf van uw computer. Op die manier kunnen wij uw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden (bijv. taalkeuze).

Tenzij u uw browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra u onze website bezoekt.

De cookies die we op deze website gebruiken zijn veilig en bedoeld om uw bezoek zo aangenaam mogelijk te maken. We anonimiseren zo goed mogelijk de data die we via de cookies verzamelen.

3. SOORTEN COOKIES

Onze cookies kunnen worden onderverdeeld naargelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

  • First party cookies zijn die cookies die geplaatst worden door een website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker (b.v. cookies geplaatst door Eribo).
  • Third party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die website, dan is dit een third party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter, Facebook en Hotjar).
  • Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de Website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.
  • Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de website. Cookies met statische doeleinden laten toe na te gaan welke pagina’s van de website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is, etc. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd, zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet-functionele cookies kunnen first party of third party cookies zijn.
  • Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics, etc). De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies.
  • Sessiecookies: Deze cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browsersessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten. Sessiecookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessiecookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessiecookies.

4. COOKIES BEHEREN

Wij wijzen u erop dat webbrowsers u toelaten om uw cookie-instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van uw webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dient u de ‘Help’ functie in uw webbrowser te consulteren voor meer details.

5. WELKE COOKIES WORDEN OP DIT PLATFORM GEBRUIKT?


Functionele cookies

Naam

Doel

Geldigheid

locale

Gebruikersvoorkeur taal

1 jaar

CraftSessionId*

Identificatie ingelogde gebruiker

Sessieduur

Craft login*

Log-in of registratie cms

1 maand

Cookieconsent_status

Interactie cookie melding

1 jaar

Niet-functionele cookies

Naam

Inhoud en doel

Geldigheid

_utma

Google Analytics Tracking cookie*

2 jaar

_utmb

Google Analytics Tracking cookie*

30 minuten

_utmc

Google Analytics Tracking cookie*

sessie

_utmz

Google Analytics Tracking cookie*

6 maanden

_ga

Google Analytics Tracking cookie*

2 jaar

_gat

Google Analytics Tracking cookie*

1 dag

_gid

Google Analytics Tracking cookie*

2 dagen

_dc_gtm_

Google Tag Manager cookie*

2 minuten

_hjClosedSurveyinvites

Hotjar Cookie*

1 jaar

_hjDonePolls

Hotjar Cookie*

1 jaar

_hjMinimizedPolls

Hotjar Cookie*

1 jaar

_hjDoneTestersWidgets

Hotjar Cookie*

1 jaar

_hjMinimizedTestersWidgets

Hotjar Cookie*

1 jaar

_hjIncludedInSample

Hotjar Cookie*

1 jaar

Uid

AddThis*

1 maand – 2 jaar

_atuvc

AddThis*

1 maand – 2 jaar

Psc

AddThis*

1 maand – 2 jaar

Uit

AddThis*

1 maand – 2 jaar

Ssh

AddThis*

1 maand – 2 jaar

Ssc

AddThis*

1 maand – 2 jaar

Uvc

AddThis*

1 maand – 2 jaar

* Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics & Hotjar) verwijzen wij u graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij kunnen geen enkele invloed uitoefenen op de inhoud van die verklaringen noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.


6. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEIDSBEDING

Deze Cookie Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Cookie Policy.

7. AANVAARDING

Door de website te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van u aanmelding, aanvaardt u alle bepalingen van deze Privacy Policy en stemt u ermee in dat Eribo uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Cookie Policy, onze Privacyverklaring en onze Disclaimer, terug te vinden op deze website.