Voldoen aan EPB-eisen in 2021

Alle nieuwe woningen met bouwaanvraag in 2021 moeten bijna-energieneutraal zijn (BEN-woning).

Energiezuinig

Ben je bezig met de voorbereiding van een nieuwbouwproject, dan ben je vast al op de strenge EPB-regelgeving gebotst. Al die regeltjes lijken op het eerste zicht misschien intimiderend, maar je woning kan er perfect aan voldoen zonder aan esthetiek en comfort te moeten inboeten. Eribo staat je hierin met raad en daad bij.

Alle nieuwe woningen met bouwaanvraag in 2021 moeten bijna-energieneutraal zijn (BEN-woning). Hiervoor is doorgedreven isolatie (Umax), meting van de luchtdichtheid en een warmteverliesberekening vereist. Ook een minimum aandeel hernieuwbare energie is noodzakelijk. Denk aan zonnepanelen, zonneboiler en/of warmtepomp.

De woning moet beantwoorden aan de EPB-regelgeving (Energieprestatie en Binnenklimaat). Hierbij zijn twee criteria van belang:

Het E-peil:

Dit getal duidt het op het energieverbruik van je woning. Voor nieuwbouwwoningen met bouwaanvraag in 2021 is het maximum lager dan vorig jaar: E30 in plaats van E35.

Het S-peil:

Het ’S-Peil’ of 'schilpeil' drukt uit hoe goed de schil van de woning bestand is tegen zowel de koude als de warmte. Hoe minder energie nodig is om de temperatuur van je woning te regelen, hoe lager het S-peil. Op dit moment is de norm S31, maar in 2022 wordt die verlaagd naar S28.

Je hoort wel eens het vooroordeel dat grote ramen voor oververhitting zorgen wat een nadelige invloed heeft op het S-peil. Wil dat zeggen dat je niet meer kan kiezen voor een ruime lichtinval? Allerminst! Wij houden hier al van bij de eerste ontwerpen rekening mee.

Een greep uit de mogelijkheden om het S-peil onder controle te houden:

  • Goede oriëntatie van de woning
  • Juist gekozen isolatie
  • Uitgekiende luchtdichtheid
  • Oververhitting vermijden met zonwerend glas, rolluiken, zonwering,...

Wat met renovatie?

Ook hier gelden diverse richtlijnen, zeker voor de ingrijpende energetische renovaties (IER). Minstens 75% van de bouwschil (grenzend aan buitenomgeving) moet worden geïsoleerd en de opwekker voor verwarming moet vervangen worden. Bij bouwaanvragen in 2021 blijft het E-peil maximaal E70 (idem aan 2020).

Goed nieuws voor nieuwe eigenaars van een bestaande woning of appartement. Vanaf dit jaar zal de Vlaamse regering een premie verlenen wanneer de woning binnen de vijf jaar energetisch gerenoveerd wordt. Ook zal je een renteloos krediet (tot 60.000€) kunnen aangaan bij het behalen van een EPC-label.

Eribo volgt het nieuws rond deze regelgeving op de voet. Zo kan je er op vertrouwen dat je project steeds conform de meest recente wetgeving gebouwd wordt.

Check onze sociale media Facebook, LinkedIn en Instagram en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en projecten. Maak gerust ook een afspraak voor meer vrijblijvende info!

Benieuwd naar onze projecten? Ontdek hier alvast een selectie!

Energie